XXVI. Jazdecké dni v Iži

Prvá súťaž v roku 2015 v Orechovom Potôni

Návšteva hasičskej stanice, OR HaZZ  Komárno